İki gün işe gitmedi diye insan kovulur mu?

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Öyle kafamıza göre işimize gidip canımız istemediğinde gitmemek olmaz. Neden? Çünkü orası ticari bir işletme. Üstelik çalışma kuralları var. (Keşke olmasalar. 🙂 ) Bu konuda anlaştıysak gelelim konunun hukuki boyutuna. İş kanunun 25/2/ g maddesi der ki; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işveren iş sözleşmesini tazminatsız olarak  haklı nedenle derhal feshedebilir.

Peki nedir bu haklı sebepler (bahaneler)?

    “Annem hastalandı. Çocuğu bırakacak kimse yoktu. Saat çalmadı. Servisi kaçırmışım, kendi imkanlarımla gidene kadar öğlen olacaktı hiç gitmeyeyim daha iyi dedim. Hiç keyfim yoktu böyle midemde bir bulantı filan bu halde gitsem ne olacak ki? Teyzem vefat etti. Çok başım ağrıyordu kafamı kaldıracak halim yokken nasıl kalkıp işe gideyim?”

Gitme arkadaşım! Ama ne yapacaksın arayıp iş yerine haber vereceksin ki devamsızlık tutanağı tutulmasın. Sonra ne yapacaksın mahallenin sağlık ocağına veyahut hastaneye  gidip güzel bir muayene olacaksın. Doktora işe gidemediğini söyleyeceksin. Doktor ilaçlarınla birlikte bir de sana rapor yazacak. Hiç bir problem kalmayacak.

Diyelim ki bunları yapmadık. Aradan bir kaç gün geçti. Sabah postacının kapı zilini parçalaması üzerine uyandık. Sabah mahmurluğu ile gelen tebligatı teşekkür edip aldık. Tebligatta diyor ki;

Ey …… T.C. Kimlik numaralı çalışanımız! Şu, şu, şu günlerde herhangi bir sebep bildirmeksizin işe devam etmediğiniz tutulan tutanaklar ile tespit edilmiştir. Devamsızlığınızın tespit edildiği bu günler için haklı neden bildiren bir evrakı (kastedilen sağlık raporu, birinci derece yakınınızın ölüm belgesi, bulunduğunuz yerde olağanüstü hal ilan edildiğine dair belge, vb.) 1, 3 veyahut 5 (bu günler değişkenlik gösterebilir) iş günü içinde tarafımıza iletmenizi aksi halde iş akdinizin feshedileceğini tebliğ ederiz.

Haydaaa! Ayıkla şimdi pirincin taşını. 🙂 Bu tür durumlarda ne yapıyoruuuz? Önce sakin oluyoruz. Sonra yavaşça yumuşak bir yere oturuyoruz. Ve düşünmeye başlıyoruz. Önemli bir karar alma zamanı. Soru 1- Bu işte çalışmaya devam etmek istiyor muyum?

Cevap 1 – Hayır! ise oturduğumuz yerden daha rahat bir yer var ise oraya geçip oturmaya devam ediyoruz. Bir şey yapmamıza gerek yok.

Cevap 2 – Evet! ise

Neden o günlerde işe gelmediğimizi açıklayan bir yazı ile, haklı neden bildiren bir evrağımız var ise onu da ekine koyarak noter yolu ile şirketimize gönderiyoruz. Evrağımız geçerli ise ve bize verilen süre içinde tebliğ ettiysek  korkulacak bir şey yok. Evrağımız işleme alınır ve biz normal işimize kaldığımız yerden devam edebiliriz.

Gelelim ikinci ve beklenmeyen seçeneğe. Haklı neden bildiren bir evrakımız yok ise şirketimiz İş kanunun 25/2/g  maddesine atıf yaparak iş sözleşmemizi sonlandırabilir.

Geçmiş olsun! 🙂

Pakize Güleç 🙂