İş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi durumunda işçi veya işveren tek taraflı irade beyanında bulunarak